Süheyl Batum'u Kınıyor ve İstifaya Davet Ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün,

Türkiye Cumhuriyetinin şanlı tarihindeki yeri bellidir.

 

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, kuruluşu ve sonrasındaki (işgal yıllarında) sergilediği tavır, aldığı inisiyatif ve gerçekleştirdikleri Fenerbahçe tarihinin onurudur.

 

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, işgal kuvvetlerince; "direnişi özendiriyor" gerekçesi ile kapattırılmak istenmesi ve dahi kapatılması, Fenerbahçe tarihinin gururudur.

 

Tüzüğünün 2. Maddesini; “ Kulübün takip ettiği maksat ve gaye; memlekette terbiye-i bedeniye ve fikriyenin tamimine çalışmak ve şübbân-ı vatanı mübâreze-i hayata ve meşâkk ve esfâr-ı askeriyeye alıştırmaktır.(Kulübün takip ettiği amaç ve gaye; memlekette bedeni ve fikri terbiyenin yayılmasına çalışmak ve vatan gençlerini; vatanın korunmasına, zorluklara ve askeri seferberliklere alıştırmaktır.)” şeklinde oluşturmuş olan Fenerbahçe Spor Kulübü; kuruluşu, işgal yıllarındaki ve dahi Kurtuluş Savaşındaki tutumu ve yaptıklarıyla şanlı tarihine "Direnişin sembolü olma" onurunu eklemiştir.

 

Ve Ulu Önder..

 

Mustafa Kemal Paşa, 1918 yılında ilk spor kulübü olarak Fenerbahçe Spor Kulübünü ziyaret etmiş, Kulüp tarihinin altın sayfalarına da şunları yazmıştır;

 

“Fenerbahçe Kulübünün her tarafta mazhar-ı takdir olmuş (takdirle şereflendirilmiş) bulunan asar-ı mesaisini(yaptığı üstün çalışmaları) işitmiş ve bu kulübü ziyaret ve erbab-ı himmetini (üstün hizmet veren kişileri) tebrik etmeyi vazife edinmiştim. Bu vazifenin ifası (yerine getirilişi) ancak bugün müyesser (mümkün) olabilmiştir. Takdirat (takdirlerimi) ve tebrikatımı (tebriklerimi) buraya kayt ile (kaydetmekten dolayı) mübahiyim ( mutluyum).

3. 5 . 1334 (1918). Ordu Kumandanı 

(Yıldırım Orduları Gurup Kumandanı) : 

MK (İmza) ”

 

Fenerbahçe var olduğu ilk günden bugüne Ulu Önder Atatürk'ün çizgisinden sapmamış, onun gösterdiği ülküde yürümüş ve yürümeye devam edecektir.

 

Ne Türkiye Cumhuriyetinin bekasından, ne de Atatürk ve onun bize emanet ettiklerinden vazgeçeriz.

 

Atatürk'ü benimsemek, çizdiği yolda ilerlemek için onu anlamak düsturuyla hareket eden bizler, onu putlaştıranlara inat, onu tekeline alanlara inat, Atatürk'ü anlamaya ve anlatmaya devam edeceğiz.

 

Bu vesileyle,

 

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin başında olan şahsın, Atatürk'ün ardına sığınarak camiamızla ilgili söylemlerini esefle kınıyor, çok çirkin, mesnetsiz, manasız buluyoruz.

 

Ulu Önderimizin adını taşıyan bir dernek başkanı etiketiyle ve Atatürk söylemleriyle Fenerbahçe'yi bir yerlere çekmeye çalışmak, hele hele hain terör örgütüyle adını aynı cümle içinde kullanmak kulübümüze, mensuplarına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusuna ihanettir.

 

Atatürkçü düşüncede "ipe sapa gelmez" söylemler yoktur.

 

Taraftarı olduğu bir takımın kazanımları uğruna ipe sapa gelmez paylaşımlarda bulunan ve bu paylaşımlarına Ulu Önder Atatürk'ü alet eden bu şahsın Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Başkanlığından bir an önce ayrılması, derhal istifa etmesi gerekmektedir.

 

Atatürkçü Düşünce Derneği Üyelerinin göstereceği hassasiyetin takipçisi olacağız.

 

FENERBAHÇE GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİYukarı